Primjena računala u modeliranju vuče vlakova

  • Josip Zavada
  • Hrvoje Gold

Abstract

U prvom dijelu rada đaju se osnove izteorije vuče potrebne za proračun. Načiniodređivanja brzine vožnje i vremena, te otporakoji đ/eluju na vlak u toku vožnje, posebno seobrađuju. Također se ukazuje na specifičnostirazličitih režima vožnje.U drugom dijelu rađa istražuje se organizacijai postavljanje problema za rad na računalu.Navode se veličine koje su važne zasamu prugu i način njihova unošenja u datotekuračunala. Posebna pažnja posvećuje se proračununa stvarnom profilu pruge a ne na pojednostavnjenomprofilu. Dane su mogućnosti razvijenogaplikacijskog programa. Na temeljuprovedenog proračuna jednog primjera vučevlaka prikazuju se rezultati u brojčanom i grafičkomobliku.
How to Cite
1.
Zavada J, Gold H. Primjena računala u modeliranju vuče vlakova. Promet [Internet]. 1 [cited 2024Jun.16];2(4):153-61. Available from: https://traffic.fpz.hr/index.php/PROMTT/article/view/1107
Section
Older issues

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>