Railway Traffic Management as a Function of the New Infrastructure Manager

  • Damjan Mlakar
  • Drago Sever
Keywords: traffic management, centralization of railway traffic, traffic management centre, railway traffic management model

Abstract

This article offers a survey of the cun·ent decentralised formof railway traffic management within the public railway infrastntcturein the The Republic of Slovenia, which is the result ofout-of-date and worn-out safety installations of railway stationsand railway lines. The article presents a new model of railwaytraffic management as the basis for efficient activity andharmonization of railway traffic management in the TheRepublicof Slovenia to the systems of railway traffic managementwithin EU. This article presents the advantages of a centralisedsystem of railway traffic management and demonstrates thatthe application of this system can solve the problem of decentralizedtraffic management as a function of the new infrastrncturemanager.

References

lzboljsanje tehnike upravljanja ielezniskega prometnega

podsistema ob upostevanju kriterija nezmanjsane prometne

vamosti, zakljucno porocilo. Maribor: Univerza v

Mariboru, 2005.

Ogorelc A.: Preoblikovanje evropskih ieleznic. Dostop do

ielezniskega omreija. Maribor: Nase gospodarstvo, 5/6

Karbar R.: Modeliranje procesov. Ljubljana: Fakulteta

za elektrotehniko v Ljubljani, 1999.

Stojanovic D.: Matematicke metode u ekonomiji, dodatek

matrica rasta. Beograd: Savremena administracija,

sedmo izmenjeno i dopunjeno izdajanje, 1988.

Godec A., Hernavs B.: Nadzorni center vodenja in upravljanja

prometa ter elektroenergetike. Ljubljana: Strateski

projekt Slovenskih zeleznic d. d., 2003.

How to Cite
1.
Mlakar D, Sever D. Railway Traffic Management as a Function of the New Infrastructure Manager. Promet [Internet]. 1 [cited 2024May27];19(6):387-94. Available from: http://traffic.fpz.hr/index.php/PROMTT/article/view/974
Section
Older issues

Most read articles by the same author(s)