Nove koncepcije gradnje pruga i primjene pri gradnji dolinske pruge Zagreb - Rijeka

  • Antun Stipetić

Abstract

Autor je u radu opisao koncepciju integriranjau betonsku ploču kao jednu od novihkoncepcija gradnje pruga, te prikazao mogućnostnjene primjene pri gradnji dolinske željezničke pruge Zagreb - Rijeka.
How to Cite
1.
Stipetić A. Nove koncepcije gradnje pruga i primjene pri gradnji dolinske pruge Zagreb - Rijeka. Promet - Traffic&Transportation. 1;2(4):179-82.
Section
Older issues

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>