Razmjena PTT usluga između Jugoslavije i Evrope

  • Slavko Jaram
  • Krešimir Acinger

Abstract

Izneseni su podaci i analizira110 kretanje pismovnih, paketskih, telegrafskih i telefonskih usluga koje se razmjenjuju s Evropom u razdoblju od 1979-1988.g. Predlaže se koncentrirati ulaganja u modernizaciju telefonije, razvoj mreže za prenos podataka i racionalizaciju ostalih usluga. Eventualnim ulaskom Jugoslavije u EZ došlo bi do povećanja PTT prometa i povećanih ulaganja u dohodovna telekomunikacijsku mrežu.

How to Cite
1.
Jaram S, Acinger K. Razmjena PTT usluga između Jugoslavije i Evrope. Promet [Internet]. 1 [cited 2024Jun.21];2(5-6):503-5. Available from: http://traffic.fpz.hr/index.php/PROMTT/article/view/413
Section
Older issues