Razmjena poštanskih pošiljaka Jugoslavije sa svijetom u 1979-1988.

  • Slavko Jaram
  • Krešimir Acinger

Abstract

U ovom radu je analizirana i ocijenjena međunarodna razmjena poštanskih pošiljaka Jugoslavijesa svijetom u razdoblju 1979-1988.Zaključuje se o snazi, smjeru i značajkama nastalih promjena u dinamici i strukturi, posebnoza svaku skupinu usluga (pismovne i paketske). Pismovne i paketske usluge pokazuju stalno smanjenje u oba smjera (izvoz i uvoz) začitavo razdoblje. Analitičke slike geografskedistribucije usluga pokazuju dominantnu uloguzemalja Evrope, posebno SR Njemačke.Zaključuje se da je ovakav pad međunarodnoga poštanskog prometa, uzrokovan izrazitom razvojnom tendencijom supstitucija među pojedinim vrstama usluga u uvjetima širenja. suvremene telekomunikacijske mr:eže, iako se ne bi smjeli zanemariti ni drugi uzroci, posebno u paketskih pošiljaka, koji su proizlazili iz opće ekonomske situacije zemlje u osamdesetim godinama ovog stoljeća.U budućnosti valja očekivati dugoročniju stagnaciju međunarodne razmjene poštanskih usluga, a u nekih usluga i nastavak opadanja.
How to Cite
1.
Jaram S, Acinger K. Razmjena poštanskih pošiljaka Jugoslavije sa svijetom u 1979-1988. Promet [Internet]. 1 [cited 2024Jun.12];2(4):215-21. Available from: http://traffic.fpz.hr/index.php/PROMTT/article/view/1114
Section
Older issues