1.
Badanjak S. Prijevoz za potrebe gradnje objekta. Promet - Traffic&Transportation. 1;6(3-4):99-106.