1.
Brkić A. Mjesto i uloga Zagreba u riječnom prometu Hrvatske i Europe. Promet - Traffic&Transportation. 1;6(3-4):67-4.