1.
Kukec J. Optimizacija varijanata osiguranja cestovnog prijelaza. Promet - Traffic&Transportation. 1;6(3-4):51-2.