1.
Brkić A, Badanjak D. Hrvatske željeznice kao sastavni dio europskoga prometnog sustava. Promet - Traffic&Transportation. 1;6(1-2):17-2.