1.
Radačić Željko, Suić I. Integralni i multimodalni transport u sredstvima zračnog prometa. Promet - Traffic&Transportation. 1;3(5):239-47.