1.
Katušić S. Aplikacijski software u funkciji planiranja i upravljanja TK mrežama. Promet - Traffic&Transportation. 1;3(5):227-33.