1.
Mlinarić T, Brkić A. Pruga Rijeka-Zagreb kao glavni prometni pravac Jadran-srednjoeuropske zemlje. Promet - Traffic&Transportation. 1;3(5):195-02.