1.
Ivaković Č. Bimodalne transportne tehnologije - faktor povezivanja Jugoslavije i EZ. Promet - Traffic&Transportation. 1;2(5-6):525-31.