1.
Mlinarić T, Toš Z, Trajbak K. Analiza pouzdanosti rada uređaja daljinskog upravljanja SPEV-a. Promet - Traffic&Transportation. 1;2(4):193-01.