Chen, Q., and H. Chen. “Solution Algorithm for a New Bi-Level Discrete Network Design Problem”. Promet - Traffic&Transportation, Vol. 25, no. 6, 1, pp. 513-24, doi:10.7307/ptt.v25i6.1424.