[1]
B. Galović and S. Steiner, “Primjena vektoriranog potiska s osvrtom na superupravljivost istraživackog zrakoplova X-31A”, Promet, vol. 8, no. 4-5, pp. 113-117, 1.