[1]
J. Njari, “Selektivno letenje i njegove odrednice kao prvi stupanj odabira kandidata za pilotski poziv”, Promet, vol. 6, no. 5, pp. 117-120, 1.