[1]
S. Steiner, “Teorijski pristup definiranju nekonvencionalnih prijevoznih tehnologija s valorizacijom sredstava zračnog prometa”, PROMET, vol. 6, no. 3-4, pp. 91-97, 1.