[1]
J. Kukec, “Optimizacija varijanata osiguranja cestovnog prijelaza”, PROMET, vol. 6, no. 3-4, pp. 51-62, 1.