[1]
B. Kancir, “Termodinamička analiza postupka zaštite prometnica soljenjem”, Promet, vol. 5, no. 3-4, pp. 123-128, 1.