[1]
T. Šikić and M. Gjumbir, “Numeričke metode rješavanja nelinearnih jednadžbi u određivanju prosječne brzine vozila”, Promet, vol. 4, no. 5, pp. 163-167, 1.