[1]
S. Katušić, “Aplikacijski software u funkciji planiranja i upravljanja TK mrežama”, PROMET, vol. 3, no. 5, pp. 227-233, 1.