[1]
I. Mavrin, “Stabilnost dijagnostičkog parametra vibracijskog signala cilindra motora”, PROMET, vol. 3, no. 3, pp. 121-123, 1.