[1]
Č. Ivaković, “Bimodalne transportne tehnologije - faktor povezivanja Jugoslavije i EZ”, Promet, vol. 2, no. 5-6, pp. 525-531, 1.