[1]
M. Čičak, “Železnice u sistemu liberalizovanog tržišta”, Promet, vol. 2, no. 5-6, pp. 337-340, 1.