[1]
J. Mađarić and D. Božićević, “Kombinirani transport - izazov i ponuda za budućnost”, Promet, vol. 2, no. 5-6, pp. 251-257, 1.