[1]
I. Mavrin, “Osjetljivost dijagnostičkih parametara vibracijskog signala cilindra motora”, Promet, vol. 2, no. 3, pp. 145-148, 1.