Grozdanić, B. (1) “Grafičko-analitičko modeliranje maksirnalnih manevarskih sposobnosti zrakoplova u horizontalnoj ravnini”, Promet - Traffic&Transportation, 8(1-2), pp. 23-30. Available at: https://traffic.fpz.hr/index.php/PROMTT/article/view/817 (Accessed: 30May2024).