Šikić, Tomislav, and Marijana Gjumbir. 1. “Numeričke Metode rješavanja Nelinearnih jednadžbi U određivanju prosječne Brzine Vozila”. Promet - Traffic&Transportation 4 (5), 163-67. https://traffic.fpz.hr/index.php/PROMTT/article/view/493.