HINŠT, Z. Marginalne skupine u prometu - osnovni aspekti i podaci. Promet - Traffic&Transportation, v. 6, n. 6, p. 155-159, 11.