NJARI, J. Selektivno letenje i njegove odrednice kao prvi stupanj odabira kandidata za pilotski poziv. Promet - Traffic&Transportation, v. 6, n. 5, p. 117-120, 11.