STEINER, S. Teorijski pristup definiranju nekonvencionalnih prijevoznih tehnologija s valorizacijom sredstava zra─Źnog prometa. Promet - Traffic&Transportation, v. 6, n. 3-4, p. 91-97, 11.