KUKEC, J. Optimizacija varijanata osiguranja cestovnog prijelaza. Promet - Traffic&Transportation, v. 6, n. 3-4, p. 51-62, 11.