FOX, R. Neke posebnosti njemačkog jezika glede međunarodnog prometa robom i špedicije kao jezika struke. Promet - Traffic&Transportation, v. 5, n. 1, p. 11-17, 11.