ŠIKIĆ, T.; GJUMBIR, M. Numeričke metode rješavanja nelinearnih jednadžbi u određivanju prosječne brzine vozila. Promet - Traffic&Transportation, v. 4, n. 5, p. 163-167, 11.