KATUŠIĆ, S. Aplikacijski software u funkciji planiranja i upravljanja TK mrežama. Promet - Traffic&Transportation, v. 3, n. 5, p. 227-233, 11.