IVAKOVIĆ, Č. Bimodalne transportne tehnologije - faktor povezivanja Jugoslavije i EZ. Promet - Traffic&Transportation, v. 2, n. 5-6, p. 525-531, 11.