MAVRIN, I. Osjetljivost dijagnostičkih parametara vibracijskog signala cilindra motora. Promet - Traffic&Transportation, v. 2, n. 3, p. 145-148, 11.