Grozdanić, B. (1). Grafičko-analitičko modeliranje maksirnalnih manevarskih sposobnosti zrakoplova u horizontalnoj ravnini. Promet - Traffic&Transportation, 8(1-2), 23-30. Retrieved from https://traffic.fpz.hr/index.php/PROMTT/article/view/817