Ivaković, Č., & Jurum, J. (1). Metodologija utvrđivanja potrebite mehanizacije za rad i usluživanje kontejnerskog terminala. Promet - Traffic&Transportation, 7(1-2), 29-41. Retrieved from https://traffic.fpz.hr/index.php/PROMTT/article/view/556