Chen, Q., & Chen, H. (1). Solution Algorithm for a New Bi-Level Discrete Network Design Problem. Promet - Traffic&Transportation, 25(6), 513-524. https://doi.org/10.7307/ptt.v25i6.1424