(1)
Ivaković, Č.; Jurum, J. Metodologija utvrđivanja Potrebite Mehanizacije Za Rad I usluživanje Kontejnerskog Terminala. Promet 1, 7, 29-41.