(1)
Bazijanac, E.; Milanović, A. Proračun Teorijskih Performanci Zrakoplova S Mlaznim Motorom podržan računalom. Promet 1, 5, 175-180.