(1)
Kancir, B. Termodinamička Analiza Postupka zaštite Prometnica Soljenjem. Promet 1, 5, 123-128.