(1)
Grozdanić, B. Ergonomičke Odrednice Odnosa Operator- Stroj - Radna Sredina U Edukaciji Djelatnika U zračnom Prometu. PROMET 1, 5, 117-121.