(1)
Zavada, J. Mjere Za Smanjenje Emisije štetnih Komponenata ispušnih Plinova Ottova Motora. Promet 1, 5, 25-29.