(1)
Fox, R. Neke Posebnosti njemačkog Jezika Glede međunarodnog Prometa Robom I špedicije Kao Jezika Struke. Promet 1, 5, 11-17.