(1)
Juričev-Martinčev, L.; Stankov, S.; Eremija, Z. Uvođenje AOP-a U RJ Autoprijevoz-poduzeća HPT U Splitu. Promet 1, 4, 201-205.