(1)
Šikić, T.; Gjumbir, M. Numeričke Metode rješavanja Nelinearnih jednadžbi U određivanju prosječne Brzine Vozila. Promet 1, 4, 163-167.