(1)
Žanić, V. Pretpostavke Izgradnje Informacijskog Sustava Za Promet. Promet 1, 4, 73-77.